เกี่ยวกับผู้เขียน

เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ

วันเกิด: 26 เมษยน 2530

อายุ: 37 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

ระดับการศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน:  เป็นนักเขียนบทความชื่อดัง เขามีผลงานที่ได้กระแสตอบรับเป็นวงกว้างในวงการการเขียนบทความของประเทศไทย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ผลงานของเขามีความหลากหลายทั้งในด้านบทความวิชาการ, ด้านบทความสารคดี, และบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเล่นในคาสิโนทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ผลงานนักเขียน: ผลงานที่สำคัญของเขาได้แก่ “การเดิมพันผ่านกาลเวลา” ซึ่งเป็นบทความที่นำเสนอเรื่องราวของการเดิมพันที่เล่าผ่านรูปแบบของช่วงเวลา เล่าเรื่องราวของการเดิมพันคาสิโนในปัจจุบัน รวมถึงเรื่องราวการเดิมพันในยุคเก่าที่ผู้คนอาจหลงลืมกันไปแล้ว ด้วยความสามารถในการจัดเตรียมเนื้อหาอย่างละเอียดและสามารถนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ บทความนี้ได้นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และยังได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้อ่านทั่วไป กับการทำงานที่ manifestseo.com เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและได้แบ่งปันความรู้รวมถึงประสบการณ์ให้กับผู้อื่น ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือในด้านต่างๆผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจในการเดิมพันที่ให้ผู้คนได้รับประโยชน์จากคำแนะนำที่มาจากประสบการณ์ตรงของเขา

ข้อมูลติดต่อ 

ตำแหน่ง : บรรณาธิการ Editor (manifestseo.com)

ที่อยู่CR73+4HV, หนองช้างใหญ่, ตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34140

อีเมล

Social :