นโยบายความเป็นส่วนตัว manifestseo.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต manifestseo.com นี้มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ใช้บังคับในการคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างเสรีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณและกฎหมายคุ้มครองคุณ อย่างไรเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ manifestseo.com ในฐานะบริษัทที่มีมาตรฐานการดำเนินงานในประเทศไทยและเอเชีย เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การอ้างถึง “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” หรือ “เว็บไซต์” เกี่ยวข้องกับ manifestseo.com โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในเว็บไซต์คุณตระหนักอย่างชัดเจนว่า คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างครบถ้วน สำหรับความต้องการ คำถาม คำขอ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณต้องการส่งถึงบริษัทโปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]

เราอาจจำเป็นที่จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์
  2. ที่อยู่ IP
  3. การยืนยันอายุ
  4. ข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้
  5. ข้อมูลการสื่อสารทั่วไป
  6. รายการข้อมูล
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของผู้ใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์

วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย มีดังนี้:

บริษัทอาจขอและประมวลผลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเชิงพาณิชย์, การตลาด, และการโฆษณาบริการของเรา ทั้งนี้เราอาจขอและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยตลาดและในการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจของความต้องการ, ความชอบ, ความสนใจ, ประสบการณ์, และ/หรือนิสัยของคุณในฐานะผู้บริโภคได้ดีขึ้น คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ตาม